Særlig køreundervisning

De første 3 år har man kørekortet på prøve. Får du frakendt dit kørekort inden for denne periode får du et kørselsforbud. Du skal igennem særlig køreundervisning og bestå begge prøver for at få dit kørekort igen. Hos Alliance Trafikskole tilbyder vi en særlig køreundervisningpakke.

Vi har en pakke for alle

Pakken indeholder alle lovpligtige timer som skal tages. Hos os kommer der ikke skjulte gebyr udover, alt kan læses her på siden. Hos mange steder “glemmer” de at skrive hvad der komme udover lovpakken. Her på siden kan du se alle udgifterne fordelt. Lovpakken indeholder ubegrænset klasseundervisning til du består dit kørekort.

Lovpakke

4.999,-

Særlig køreundervisning pakke

Ubegrænset teoriundervisning

(Du skal tage min. 8 lektioner)
Værdi 2000,-

8 Lektioner på vej (8 x 45 min.)

3800,-

Evaluerende teoriprøver

Har du kørselsforbud?

Reglerne om kørselsforbud samt kørekort på prøve (for nyerhvervet kørekort) trådte i kraft den 1. marts 2002.

Et kørselsforbud betyder at hvis du inden 3 år fra du har fået dit kørekort laver en grov forseelse, må du ikke køre bil igen før du har gennemgået en ny særlig køreundervisning både i teori og praksis / i tilfælde af kørselsforbud pga. spirituskørsel eller promillekørsel over 0,8 skal du yderligere gennemgå et kursus i alkohol og trafik samt bestået en ny køreprøve.

Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet når afgørelsen om kørselsforbudet er endelig. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.

Ofte Stillede Spørgsmål

Kørselsforbudet gælder, indtil du har gennemgået undervisning og bestået en køreprøve.

 

Særlig køreundervisning på mindst otte teoritimer og otte køretimer hos en kørelærer Obligatorisk kursus i alkohol og trafik.

 

Ny køreprøve (både teori- og køreprøve)

 

Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan:
Trafikantadfærd Grundregler for bilkørsel Manøvrer på vej Særlige risikoforhold i trafikken.

 

Undervisningen foregår hos en kørelærer. Du skal have mindst 8 teoritimer og 8 køretimer og undervisningen skal strække sig over mindst otte undervisningsdage.

Kurserne i alkohol og trafik består af fire lektioner af 2½ timers varighed. De strækker sig over mindst fire uger.

 

Der er mødepligt til alle lektioner, og der undervises bl.a. i lovgivning, risiko og alkohols virkning. Det er alkoholkonsulenterne i amterne og Københavns og Frederiksberg Kommune, der står for kurserne. Kurserne udbydes i takt med behovet. Så du kan godt risikere at skulle vente på at få plads på et hold.

Prisen for køre- og teoritimer afhænger af satsen hos den enkelte kørelærer. Kurset i alkohol og trafik koster ca. 3200 kr. Du skal selv betale for det hele.

Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbudet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

Prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Den starter altså ikke forfra, hvis du bagefter tager eller har taget kørekort til flere kategorier.

 

Ved kørselsforbud mister du kortet til alle kategorier Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i fx personbil, gælder forbudet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til.

 

Men du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Politiet afgør hvilken kategori, du skal have undervisning og køreprøve i.

 

Når du har bestået køreprøven og kørselsforbudet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.