Førstehjælp

Fra 1. januar 2013 skal alle, som erhverver kørekort første gang gennemgå et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Forud for indgivelse af ansøgning om kørekort, skal du kunne dokumentere, at de har gennemgået et sådant førstehjælpskursus. Dokumentation vedlægges i form af gyldigt førstehjælpsbevis.

Hvorfor et førstehjælpskursus?

Udover det faktum, at det er lovbestemt, giver din deltagelse på et førstehjælpskursus dig mulighed for at kunne hjælpe andre, når en ulykke indtræder eller pludselig sygdom opstår.

Alliance Trafikskole uddanner årligt mange personer i førstehjælp. Vi har mange års erfaring med gennemførelsen af uddannelsen, og alle vores førstehjælpsundervisere er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningsmaterialer samt det kursusbevis som udstedes er ligeledes godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Med din førstehjælpsuddannelse bliver du i stand til at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. Vi anbefaler, at dit førstehjælp kørekort kursus bliver vedligeholdt minimum hvert 3 år.

Du kan altid kontakte os for et godt tilbud på vedligeholdelse af dit førstehjælpsbevis.

God fornøjelse med din førstehjælpsuddannelse.

Du kan tilmelde dig vores kurser direkte på +45 70 27 88 44